Bố cục

Bố cục của HotelViet.vn

Trang Home: có 20 banner quảng cáo

Các trang địa phương ví dụ khách sạn Hà Nội, khách sạn Nha Trang, khách sạn Phú Quốc, khách sạn Phan Thiết,......mỗi một trang có 20 banner quảng cáo khách sạn

Các trang khuyến mãi: ví dụ: khách sạn Hội An khuyến mãi, khách sạn Nha Trang khuyến mãi, khách san Phan Thiết khuyến mãi,...... mỗi trang có 20 banner khuyến mãi

Các trang con như: khách sạn Hội An 3 sao, khách sạn Phú Quốc 3 sao,... mỗi trang có 20 banner quảng cáo

Khi trên các trang đã full 20 banner quảng cáo thì khách sạn thứ 21 muốn đăng quảng cáo phải đợi đến chu kỳ sau

Xem bảng giá quảng cáo trên hotelviet.vn