Cơ chế hoạt động

Giới thiệu về cơ chế hoạt động của http://hotelviet.vn

hotelviet.vn là mạng đặt phòng rất linh hoạt

Hình thứ thư 1: Nếu bạn thích đặt phòng trực tiếp với các khách sạn thì trên web đã có số điện thoại các khách sạn, bạn có thể liên hệ trực tiếp để đặt phòng

Hình thức thứ 2: Đặt phòng qua dịch vụ của Chúng tôi