Đăng chương trình trăng mật


Đăng chương trình trăng mật

Hiện tại, các chương trình trăng mật của khách sạn được đăng MIỄN PHÍ, nhưng sẽ được Ban Quản trị http://hotelviet.vn kiểm duyệt trước khi hiển thị lên http://hotelviet.vn nhằm đảm bảo chất lượng

Sau khi kiểm duyệt các chương trình trăng mật của khách sạn sẽ được hiển thị ở các mục trăng mật theo tỉnh thành tương ứng

Ví dụ
Một khách sạn tại Huế đăng tin sau khi kiểm duyệt sẽ được hiển thị tại chuyên mục
Trăng mật tại Huế


Comments