Đăng khuyến mãi

Hiện tại, các chương trình khuyến mãi của khách sạn được đăng CÓ PHÍ, và được Ban quản trị http://hotelviet.vn kiểm duyệt trước khi hiển thị lên http://hotelviet.vn nhằm đảm bảo chất lượng

Sau khi kiểm duyệt các chương trình khuyến mãi của khách sạn sẽ được hiển thị ở trang Home, trang Khuyến mãi và các mục khuyến mãi theo tỉnh thành tương ứng

Ví dụ
Một khách sạn tại Nha Trang đăng tin sau khi kiểm duyệt sẽ được hiển thị tại chuyên mục Khách sạn Nha Trang khuyến mãi

Ghi chú
Chương trình của bạn được gửi về email: lienhe@hotelviet.vn

Nội dung chương trình khuyến mãi vui lòng đăng bằng tiếng Việt

Phí dịch vụ 200.000đồng / 1 lần đăng và chương trình khuyến mãi có thời gian tối là 3 tháng