Đặt taxi

Đây là chuyên mục được đồng hành cùng với hãng taxi MAI LINH, giai đoạn 1 tiện ích này được triển khai tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Đặt taxi về khách sạn

Lợi ích từ tiện tích này

- Bạn không cần nhớ từng số điện thoại của hãng taxi, khi đi qua các vùng miền
- Được hãng taxi chủ động phục vụ theo đúng thời gian và lộ trình
- Giai đoạn 2 Chúng tôi sẽ cập nhật bản giá cố định từ sân bay về các khách sạn lên hệ thống
- Hổ trợ giải quyết các khiếu nại nhanh vì lộ trình của bạn đã được lưu trữBạn chọn sân bay đến

Sân bay Huế
Sân bay Đà Nẵng
Sân bay Chu Lai Quảng Nam
Sân bay Phù Cát - Bình Định
Sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa
Sân bay Liên Khương - Lâm Đồng
Sân bay Pleiku - Gia Lai
Trang con (1): Sân bay Huế