Taxi tại Nha Trang

Các hãng taxi tại Nha Trang

Mai Linh Taxi : (058) 38.38.38.38

Airport Taxi : (058) 3.528.528 – 62.62.62.62

Emasco Taxi : (058) 351.51.51 – 3.521.521

Nha Trang Taxi : (058) 3.511.511 – 3.824.000

Taxi Nha Trang : (058) 3.81.81.81

Taxi Trầm Hương : (058) 3.561.561 – 6.25.25.25

Taxi Thành Hưng : (058) 3.822.822

Thiên An Taxi : (058) 3.88.99.88

Taxi Vĩnh Tuấn : (058) 3.529.529

Taxi Asia : (058) 35.35.35.35

Taxi Quốc Tế : (058) 3.52.52.52