Du lịch sinh thái

Theo các nhà chuyên môn, du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào các giá trị thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững. Ở một khía cạnh khác, có thể hiểu du lịch sinh thái là loại hình du lịch mà lợi ích của nó gắn chặt với trách nhiệm bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi cho người dân địa phương.

Như vậy, dựa vào những thế mạnh tự nhiên, du lịch sinh thái có thể mang lại những cơ hội mới cho phát triển ngành công nghiệp không khói của Việt Nam. Bởi vậy mà những năm gần đây, loại hình du lịch này đang dần trở thành một trào lưu, thậm chí người ta còn hy vọng nó sẽ mang lại sự phát triển bền vững cho nhiều điểm du lịch và cho cả nước.

Khu du lịch sinh thái Cù Lao Thái Sơn Tiền Giang