Logo du lịch Việt Nam

Logo du lịch Việt Nam qua các giai đoạn và khẩu hiệu (slogan) của logo du lịch Việt Nam


Giai đoạn 2012 - 2015
Logo du lịch Việt Nam
Việt Nam vẻ đẹp bất tận

Logo du lịch Việt Nam

Slogan - Khẩu hiệu
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận
Vietnam - Timeless CharmGiai đoạn 2006 - 2011
Logo du lịch Việt Nam
vẻ đẹp tiềm ẩn

the hidden charm

Slogan - Khẩu hiệu
Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn
Vietnam - The hidden charm


Giai đoạn 2001 - 2004

Việt Nam - Điểm đến của thiên niên kỷ mới
Vietnam - A destination for the new millenniumGiai đoạn 2004 - 2005

Hãy đến với Việt Nam
Welcome to Vietnam