Du lịch‎ > ‎

Đại sứ du lịch Việt Nam

Đại sứ du lịch Việt Nam là gì

"Đại sứ Du lịch Việt Nam là danh hiệu danh dự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm cho cá nhân hội đủ điều kiện phù hợp cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam. Đại sứ Du lịch Việt Nam làm việc theo nhiệm kỳ và thực hiện việc quảng bá, tuyên truyền cho du lịch Việt Nam thông qua các loại hình hoạt động công chúng, truyền thông, báo chí, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình hoạt động khác hướng đến công chúng.”

Trích Điều 1 Quy chế ban hành kèm Quyết định 2995/QĐ-BVHTTDL

Nhiệm kỳ Đại sứ Du lịch Việt Nam là 1 năm và thời gian bổ nhiệm vào tháng 9 hàng năm.

Các Đại sứ du lịch Việt Nam qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ 2011 - 2012: Lý Nhã Kỳ (tháng 9 năm 2011 - tháng 9 năm 2012)

Lý Nhã Kỳ Đại sử du lịch Việt Nam
Lý Nhã Kỳ trên cương vị Đại sứ du lịch Việt Nam cùng sinh viên mừng chiến thắng của Vịnh Hạ Long trong cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới năm 2011.

Nhiệm kỳ 2014 - 2015: Đang tìm kiếm