Hội An‎ > ‎

Taxi Hội An

Các hãng taxi tại Hội An và số tổng đài

Trước đây Hội An có 3 hãng taxi hiện giờ chỉ còn 2 hãng đang hoạt động

Taxi Mai Linh Hội An: (0510) 3929292

Taxi FaiFo: (0510) 3919191

Taxi Hội An: (0510) 3919919 (đã ngưng hoạt động)