Khách sạn 1 sao Nha Trang

Danh sách khách sạn 1 sao Nha Trang
Khách sạn Đông Hải Nha Trang
Địa chỉ: 13/5 Đặng Tất - Nha Trang
Điện thoại: (058) 3830369
Email: khachsandonghai@gmail.com
Khách sạn Hoa Chính Nha Trang
Địa chỉ: 31/14 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3521668
1 sao