Khách sạn 1 sao Quảng Bình

Danh sách khách sạn 1 sao QUẢNG BÌNH
Khách sạn Tân Ngọc Ánh
Địa chỉ: 167 Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820651

Khách sạn Du lịch Kẽ Bàng
Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3841063

Khách sạn Bình Dương
Địa chỉ: 114 Dương Văn An - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822399

Khách sạn Hương Giang
Địa chỉ: 40 Mạc Đĩnh Chi - TP. Đồng Hới
Điện thoại: 01699984988

Khách sạn Thanh Long
Địa chỉ: 56 Nguyễn Du - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822462

Khách sạn Đồng Hới
Địa chỉ: 50 Quang Trung - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3822289 

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: Lý Thánh Tông - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3820512 

Khách sạn Quỳnh Trang
Địa chỉ: 193 Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới 
Điện thoại:

Khách sạn Hương Xuân
Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3824426

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: 323 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: 0912037744