Khách sạn 2 sao Hạ Long

Danh sách khách sạn 2 sao Hạ Long

Khách sạn Alex Hải Ninh
Địa chỉ: 15 Phố Anh Đào, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại:Khách sạn Entity Hạ Long
Địa chỉ: số 45 đường Hậu Cần, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: