Khách sạn 2 sao Huế

Danh sách khách sạn 2 sao tại Huế

Khách sạn Grace Huế
Địa chỉ: 28/42 Nguyễn Công Chứ, TP. Huế
Điện thoại: (054) 3935979


Khách sạn Phố Huế
Địa chỉ: 36 Võ Thị Sáu, TP. Huế
Điện thoại: (054) 3823456