khách sạn 2 sao KON TUM

Các khách sạn 2 sao tại KON TUM, mời bạn xem danh sách bên dưới
Khách sạn Thành Thu Kon Tum
Địa chỉ: 773 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
Điện thoại: (060) 3703678 / 0988420691

Khách sạn Đắk Bla Kon Tum
Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
Điện thoại:
Khách sạn Hưng Yên Kon Tum
Địa chỉ: 286 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum
Điện thoại: 0603.915.016
2 sao