Khách sạn 2 sao Quảng Bình

Các khách sạn 2 sao tại Quảng Bình
Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: 34-36 Phan Chu Trinh - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3829888

Khách sạn 68
Địa chỉ: 68 Lê Lợi - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3815668

Khách sạn Anh Linh
Địa chỉ: 38 Dương Văn An - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3820297 

Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3822567

Khách sạn Hoàng Linh
Địa chỉ: 48 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3821608

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ
Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3840088
Khách sạn Phú Quý
Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810369

Khách sạn 8-3
Địa chỉ: 129 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821297

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 10 Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820390

Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 185 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822369

Khách sạn Hằng Nga
Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827175

Khách sạn Thanh Phúc 2
Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810999

Khách sạn Đường Sắt
Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3844750