Khách sạn 3 sao Huế

Danh sách khách sạn 3 sao tại Huế

Khách sạn Ngọc Hương
Địa chỉ: Số 08 - 10 Chu Văn An, TP. Huế
Điện thoại: (054) 3830111
3 sao