Khách sạn 4 sao Hạ Long

Danh sách khách sạn 4 sao Hạ Long
Khách sạn Grand Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 780
4 sao

Khách sạn Hạ Long Dream
Địa chỉ: 10 Hạ Long, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3849 009
4 sao

Khách sạn Hạ Long Pearl
Địa chỉ; Đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3640 888
4 sao

Khách sạn Hạ Long Plaza

Địa chỉ: 8 Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3845 810
4 sao

Khách sạn Heritage Hạ Long
Địa chỉ: 88 Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 888
4 sao


Khách sạn Mithrin Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hùng Thắng, Cái Dăm, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3848 090 
4 sao

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long
Địa chỉ: Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3845 845 / 3844 802 
4 sao

Khu biệt thự Hoàng Gia
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3848 777 / 3847 209 
4 sao

Khách sạn Golden 
Halong

Địa chỉ: Khu đô thị Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3511 089 
4 sao