Khách sạn 4 sao Nha Trang

Danh sách khách sạn 4 sao Nha Trang

Khách sạn Novotel Nha Trang
Địa chỉ: 50 Trần Phú, Nha Trang
Điện thoại: (058) 6256900


Khách sạn Michelia Nha Trang
Địa chỉ: 4 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang
Điện thoại:Khách sạn Nha Trang Lodge
Địa chỉ: 42 Trần Phú, Nha Trang
Điện thoại: (058) 6256900


Khách sạn Yasaka Sài Gòn
Địa chỉ: 18 Trần Phú, Nha Trang
Điện thoại: