Khách sạn 4 sao Quảng Bình

Du lịch Quảng Bình mới được phát triển mạnh gần đây, do vậy số lượng khách sạn 4 sao Quảng Bình chưa phát triển nhiều, bạn có thể xem danh sách các khách sạn 4 sao tại Quảng Bình như bên dưới
Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình
Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3822276
Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình
Địa chỉ: 119 Trường Pháp, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3811666