khách sạn BẮC GIANG

Danh sách khách sạn tại Bắc Giang

Khách sạn Bắc Giang
Địa chỉ : 8 Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3823618

Khách sạn Lam Sơn
Địa chỉ: Km126 Quốc lộ 1A Cũ, Tân Mỹ, TP Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3559025

Khách sạn Hòa Bình

Địa chỉ : 223 Hùng Vương, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3828888

Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ : Làn 1, Minh Khải, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3541000

Khách sạn Phú Gia
Địa chỉ : 18 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3555502

Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ : Số 2 Ngô Gia Tự, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3851207

Khách sạn Hạ Long
Địa chỉ : Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3555339

Khách sạn Trường Sơn

Địa chỉ : 516 Xương Giang, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3559776

Khách sạn Valentine
Địa chỉ : 552 Xương Giang, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3559689

Nhà nghỉ Tân Thành
Địa chỉ : 738 Hoàng Hoa Thám, Song Mai, TP Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3541558

Nhà nghỉ Ngọc Hùng

Địa chỉ : 480 Xương Giang, Ngô Quyền, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3554663

Nhà nghỉ Thu Lan
Địa chỉ : 213 Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3854509

Nhà nghỉ Thảo Nguyên

Địa chỉ : 27 Hùng Vương, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3555724

Nhà nghỉ Trường Sơn
Địa chỉ:Nguyễn Công Hãng, Trần nguyên Hãn, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3551965
Khách sạn Hương Sơn
Địa chỉ : 84 Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 6260666

Nhà khách Hà Bắc

Địa chỉ : Đường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3854055

Nhà nghỉ Kiếm Anh

Địa chỉ : 203 Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3826767

Nhà nghỉ Mỹ Duyên
Địa chỉ : 229 Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3827018

Nhà nghỉ Cỏ May
Địa chỉ : 247 Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3526058

Nhà nghỉ Hà Giang
ĐỊa chỉ : Nguyễn Công Hãng, Trần Phú, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3532640

Nhà nghỉ Huy Tuấn
Địa chỉ : 287 Mỹ Độ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3857766

Nhà nghỉ Huyên Trang
Địa chỉ : 59 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3854719

Nhà nghỉ Bắc Giang
Địa chỉ : Xương Giang, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3853043

Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ : 45 Hùng Vương, TP. Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3554672
Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ : 202 Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3525252

Nhà nghỉ Hồ Liên

Địa chỉ : 115 Nguyễn Thị Lưu, Tp Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3855421

Nhà nghỉ Hải Dương
Địa chỉ : Hùng Vương, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3554878

Nhà nghỉ Tiến Hùng

Địa chỉ : 207 Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3859067

Nhà nghỉ Bình Hậu
Địa chỉ : 199 Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại : 0240 3857442