khách sạn BẮC KẠN

Danh sách khách sạn tại Bắc Kạn

Khách sạn Bắc Kạn
Địa chỉ : Tổ 8b P.Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3873796
3 sao

Khách sạn Anh Thư
Địa chỉ : Tổ 11c P.Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 6256666
2 sao

Khách sạn Thiên Ân

Địa chỉ : Tổ 10. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3812468
1 sao

Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ : Tổ 11a. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870429
1 sao


Khách sạn Đức Nguyệt
Địa chỉ : Tổ 10b P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870366

Khách sạn Chiến Linh
Địa chỉ : Tổ 6. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3872670


Khách sạn Long Ngọc
Địa chỉ : Tổ 4. P. Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870266
1 sao

Khách sạn Thanh Thanh
Địa chỉ : Tổ 2. P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3870100
1 saoKhách sạn Phú Luyến
Địa chỉ : 46 Trần Hưng Đạo, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3875839 – 0943 628349 – 0915 204376

Khách sạn Quân Đội
Địa chỉ : Tổ 7b P. Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0912740999

Khách sạn Đông Ngọc
Địa chỉ : Tổ 7. P. Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn
Điện thoại : 0281 3872179