khách sạn BẮC NINH

Danh sách khách sạn Bắc Ninh

Khách sạn Phượng Hoàng
Địa chỉ: Thôn Phúc Sơn - Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3871777 / 0241.3870389
3 sao

Khách sạn Phượng Hoàng II
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Võ Cường 1- Hoà Đình
Điện thoại: 02413896666
2 sao
Khách sạn Thanh Tùng
Địa chỉ: 213 Ngô Gia Tự - Suối Hoa -TP.. Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3870710  / 0913207378
2 sao

Khách sạn Phượng Hoàng 3
Địa chỉ: Số 19 Đường Kinh Bắc 109 - TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3737 999 - 3737 779
2 sao

Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh
Điện thoại: 02413896796 / 0912207610
4 sao