Khách sạn Bãi Cháy


Khách sạn Bình Minh Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hậu Cần, Bãi Cháy
Điện thoại: 3640485; Fax: 3640490

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ: 68 Anh Đào, phường Bãi Cháy
Điện thoại: 3848 457 / Fax: 3848 010

Khách sạn Vườn Đào

Địa chỉ: Tổ 17-khu 4A-Bãi Cháy
Điện thoại: 3848 127;  Fax: 3640199Khách sạn Hồng Gai
Địa chỉ: Đường Hạ Long - Bãi Cháy
Điện thoại: 3846 258  / Fax: 3847 685

Khách sạn Vạn Lý

Địa chỉ: Đ. Hạ Long, phường Bãi Cháy
Điện thoại: 3846 677 - 3847 116 / Fax: 3847 635

Khách sạn Tiên Long

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy
Điện thoại: 3846 427/ Fax:3 846 287