khách sạn BIÊN HÒA

BIÊN HÒA là thành phố của tỉnh ĐỒNG NAI, mời bạn xem danh sách khách sạn BIÊN HÒA bên dưới
Khách sạn WooShu
Địa chỉ : Quốc lộ 15, Tân Mai, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3918886

Khách sạn Đồng Nai
Địa chỉ : Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3828840

Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ : 395 Phan Trung, Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3817844

Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ : 9 Võ Thị Sáu, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3822461

Khách sạn Phương Đông

Địa chỉ : K7 Quốc lộ 1, Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3881173

Khách sạn Trường Thiên

Địa chỉ : Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 2222141

Khách sạn Sông Mã

Địa chỉ : Đồng Khởi, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3823020

Khách sạn Thiên An
Địa chỉ : Nguyễn Ái Quốc, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3990171

Khách sạn Lucky

Địa chỉ : N10, Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3915915
Khách sạn Minh Nhật 2
Địa chỉ : Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3829907

Khách sạn Vĩnh An
Địa chỉ : 107 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3829907

Khách sạn Thanh Thanh Tâm
Địa chỉ : 82 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3997299

Khách sạn Nguyễn Vũ
Địa chỉ : 40 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3983182

Khách sạn Khiết Tâm
Địa chỉ : Phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0913 751335

Khách sạn Sieng Yen II
Địa chỉ : A18, xa lộ Hà Nội, Bình Đà, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3812515

Khách sạn Triệu Phước
Địa chỉ : 39 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0613914292