khách sạn BÌNH DƯƠNG

Bình Dương là một tỉnh phía Nam nằm khá gần TP. HCM, mời các bạn xem thông tin khách sạn Bình Dương bên dưới

Khách sạn Thắng Lợi
Địa chỉ: Số 121 đường Thích Quảng Đức, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 823.494

Khách sạn Long Bảo Châu
Địa chỉ: Số 9 Đường D10, KĐT Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: (84 0650) 386 6161

Khách sạn Thái Bình Dương
Địa chỉ: Số 17/16, đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 818.868

Khách sạn Song Trường Giang
Địa chỉ: Số 243/14/10 đường Huỳnh Văn Lũy, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 900.094

Khách sạn Kim Băng
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Phú, khu 11, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 515.999

Khách sạn Hoàng Yến Bình Dương
Địa chỉ: Số 12/66, đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 864.583

Khách sạn Thiên Hà Bình Dương
Địa chỉ: Số 58, đường Đ, khu dân cư Chánh nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 896.868

Khách sạn Lavender

Địa chỉ: Lô A3, Ô 9-10-11-14, khu dân cư Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 818.967

Khách sạn Phi Long II
Địa chỉ: Số 15/12, khu phố 7, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 837.533

Khách sạn Thiên Tình Nghĩa
Địa chỉ: Số 12 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 855.110