Khách sạn Buôn Đôn

Buôn Đôn là một huyện của Đắk Lắk, khu vực này phát triển du lịch khá mạnh, tuy nhiên tại Buôn Đôn cũng mới phát triển hệ thống nhà nghỉ. Mời bạn xem danh sách khách sạn tại Buôn Đôn
Nhà nghỉ Vườn QG Yok Đôn
Địa chỉ: Xã Krông Na, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk
Điện thoại : 0500 3783049

Nhà nghỉ Công ty Cao su ĐăkLắk
Địa chỉ: Xã Krông Na, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk
Điện thoại : 0500 3471161

Nhà nghỉ Thanh Thảo
Địa chỉ: 132 Tỉnh Lộ 681, Buôn Đôn, Đắk Lắk
Điện thoại : 0973 044858


Nhà nghỉ Bugalow
Địa chỉ: Xã EaHoar, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk
Điện thoại : 0500 3783079

Nhà nghỉ TTDL Buôn Đôn
Địa chỉ: Xã Krông Na, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk
Điện thoại : 0500 3783020

Nhà nghỉ Thúy Mười
Địa chỉ: 132 Tỉnh Lộ 681, Buôn Đôn, Đắk Lắk
Điện thoại : 0988 861399