Khách sạn Cai Lậy

Danh sách khách sạn tại Cai Lậy Tiền Giang

Khách sạn Ban Mai Mekong
Địa chỉ: Ấp 4. Xa Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 6570252 / 0906 661024

Khách sạn Ngọc Điệp
Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, X.Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3794155

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: Ấp Hòa Trí, X.Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3916665

Khách sạn Quốc Anh
Địa chỉ: ĐT 868, Hòa Trí, Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3826222 / 0909745805

Khách sạn Ngọc Lan
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3773 030

Nhà Trọ Anh Đào
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3916 878
Khách sạn Quỳnh Duy
Địa chỉ: Đường 868, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3829 752

Khách sạn Viễn Phương
Địa chỉ: Ba Dừa, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 6264 022

Khách sạn Phương Thy
Địa chỉ: Tứ Kiệt, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3710 779

Nhà Trọ 629
Địa chỉ: 100 Quốc lộ 1A, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3820 085

Khách sạn Hữu Nghị 3
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3919 489