khách sạn CẨM PHẢ

Danh sách khách sạn tại Cẩm Phả, Quảng Ninh
Khách sạn Thiên Trang
Địa chỉ : 7 Trần Phú, Cẩm Phả, Quang Ninh
Điện thoại : 033 3862 467

Khách sạn Thẩm Quyến
Địa chỉ : Bái Tử Long, Cẩm Phú, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3715 025

Khách sạn Hồng Hạnh
Địa chỉ : Bái Tử Long, Cẩm Phú, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3722 823 ‎

Khách sạn Thiên Trường

Địa chỉ : 165 Lê Thanh Nghị, Cẩm Trung, Cẩm Phả
Điện thoại : 033 3711 686 ‎

Khách sạn Hướng Dương

Địa chỉ: Thanh Niên, Cẩm Thành, Cẩm Phả
Điện thoại : 033 3723 138


Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ : Bái Tử Long, Cẩm Phú, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3935 666 ‎

Khách sạn Hiền Giang

Địa chỉ : Bái Tử Long, Cẩm Phú, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3863 871 ‎

Khách sạn Thanh Hoa
Địa chỉ : Bái Tử Long, Cẩm Phú, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3861 183 ‎

Khách sạn 399

Địa chỉ : 1 Trần Phú, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quang Ninh
Điện thoại : 033 3863 715 ‎

Khách sạn Nhà Hàng Thảo Ly
Địa chỉ : Tổ 78 Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quang Ninh
Điện thoại : 033 3726 789 ‎


Khách sạn Huy Hoàng
Địa chỉ : 1017 Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3717 888 ‎

Khách sạn Hải Yến

Địa chỉ : 400 Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3862 250 ‎

Khách sạn Hồng Ninh
Địa chỉ: Lê Thanh Nghị, Cẩm Thủy, Cẩm Phả
Điện thoại : 033 3723 701 ‎

Khách sạn Vân Long
Địa chỉ: Phường Trần Phú, Cẩm Phả
Điện thoại: 033. 3722 561/ 3722 560
2 sao