khách sạn CAO BẰNG

Danh sách khách sạn tại Cao Bằng

Khách sạn Bằng Giang
Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 853 431
2 sao

Khách sạn Đức Trung

Địa chỉ: Số 085 Bế Văn Đàn, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 853 424
2 sao

Khách sạn Tây Giang

Địa chỉ: Đường 3-10, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 952 952
2 sao

Khách sạn 688

Địa chỉ: Số 68, tổ 8, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 952 368
2 sao

Khách sạn Kỳ Diệu
Địa chỉ: Tổ 15, P. Sông Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 752 368
1 sao

Khách sạn Thanh Trung
Địa chỉ: Số 116 Phố Cũ, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 853 513

Khách sạn Thành Loan
Địa chỉ: Số 131 Vườn Cam, P. Hợp Giang
Điện thoại: 0263 857 027
1 sao

Khách sạn Hương Sen
Địa chỉ: Tổ 31 Kim Đồng, P. Hợp Giang
Điện thoại: 0263 854 654
1 sao

Khách sạn Hải Âu
Địa chỉ: Tổ 32 Kim Đồng, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 858 467
1 sao

Khách sạn Hoa Việt
Địa chỉ: Số 14 tổ 30 Kim Đồng, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 828 688
1 sao

Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ: Số 26B Lê Lợi, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 858 168
1 sao

Khách sạn Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 215 Thanh Sơn, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 855 263
1 saoNhà khách UBND tỉnh
Địa chỉ: Phố Hoàng Như, P. Hợp Giang
Điện thoại: 0263 851 023

Khách sạn Phong Lan
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Du, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 852 260

Khách sạn Thêm Sang
Địa chỉ: Số188 Vườn Cam, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 853 478

Khách sạn Hà Châu

Địa chỉ: Tổ 17, P. Hợp Giang
Điện thoại: 0263 856 059

Khách sạn Vị Hoàng
Địa chỉ: Số 09 Hoàng Văn Thụ, Cao Bằng
Điện thoại: 0263 857 176