khách sạn CAO LÃNH

Danh sách khách sạn tại Cao Lãnh
Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ: quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3851469
3 sao

Khách sạn Sông Trà
Địa chỉ: 178, đường Nguyễn Huệ, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3852624, 3852504
3 sao

Khách sạn Mỹ Trà
Địa chỉ: đường Lê Duẫn, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3855624, 3851457
2 sao

Khách sạn Mộng Yến

Địa chỉ: A1369, đường Phạm Hữu Lầu, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3881017
2 sao

Khách sạn Thiên Ân
Địa chỉ: B177, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3853041
1 sao

Khách sạn Thiên Ngân

Địa chỉ: 15 - 16 lô C, khu 500 căn, quốc lộ 30, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3859696
1 sao

Khách sạn Xuân Mai
Địa chỉ: 33 - 35, đường Lê Quý Đôn, phường 1, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3852852
1 sao
Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: 147, đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3853423
(đủ tiêu chuẩn)

Khách sạn Thanh Long

Địa chỉ: A0871/a, đường Phạm Hữu Lầu, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3881776
(đủ tiêu chuẩn)

Khách sạn Bảo Thế

Địa chỉ: 123, Nguyễn Trãi, phường 2, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3876282
(đủ tiêu chuẩn)

Khách sạn Đế Vương

Địa chỉ: 20, đường Tắc Thầy Cai, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3872839
(đủ tiêu chuẩn)

Khách sạn Thái Hùng
Địa chỉ: 147, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3851667
(đủ tiêu chuẩn)

Khách sạn Tường Minh
Địa chỉ: 97, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3851297
1 sao

Khách sạn Hai Thành
Địa chỉ: C677a, đường Chi Lăng, phường 3, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3859887
1 sao

Khách sạn Trung Hoàng
Địa chỉ: 96 - 98, đường Lê Quý Đôn, phường 2, TP. Cao Lãnh
Điện thoại: 067.3878787
1 sao