Khách sạn Châu Thành Sóc Trăng

Châu Thành là một huyện của tỉnh Sóc Trăng, mời bạn xem danh sách khách sạn Châu Thành Sóc Trăng bên dưới

Khách sạn Ngọc Thu
Địa chỉ: Km 2127, Quốc lộ I, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (079) 3 613.108
3 sao

Nhà Nghỉ Minh Châu
Địa chỉ: 39 1A, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3834 659
Nhà Nghỉ Phương Hoa
Địa chỉ: Số 26 Quốc lộ 1A, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3834 644 ‎