khách sạn CỬA VIỆT

Cửa Việt là một thị trấn với bãi tắm đẹp, Cửa Việt cách thành phố Đông Hà khoảng 19km, mời các bạn xem danh sách khách sạn tại Cửa Việt bên dưới

Hoàng Hà Cửa Việt Resort
Bãi tắm Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị
2 sao

Khu Du lịch Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Khách sạn Tùng Việt
Khu Du lịch Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

Khách sạn Hoàng Anh
Khu Du lịch Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị