Khách sạn Victory Dak Nong

Khách sạn Victory Dak Nong (Victory Dak Nong hotel)

Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, Gia Nghĩa, Đắk Nông
Hạng sao: 2 sao
Điện thoại: (0501) 3543567 / 3543606
Email: victorydaknong@gmail.com