Khách sạn Dĩ An

Dĩ An là một thị xã của tỉnh Bình Dương, mời bạn tham khảo khách sạn tại Dĩ An như bên dưới

Khách sạn An An
Số 53/3A Khu phố Đông An
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 727 288

Khách sạn Hương Lan
Số 12/28 Khu phố Bình Đường 1
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (08) 88 960.108.

Khách sạn Hương Tràm 3
Số 133/1A Khu phố Đông Tác
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 751 520

Khách sạn Bình Minh
Số 47/7 Khu phố Nội Hoá
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 751 539

Khách sạn Long Hoa

Số 70/30 Khu phố Tây B
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 780 755

Khách sạn Minh Anh
Số 2/12 Đường DT 743, Khu phố Đông Tân
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 752 310

Khách sạn Minh Khánh
Số 11/1 Khu phố Đông Tân
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0650) 3 742 647.

Khách sạn Ngọc Anh
Số 74/1A Khu phố Đông An
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 3 750 351.

Khách sạn Ngọc Mai
BT.15 khu phố Bình Đường 2
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 792 632.

Khách sạn Ngôi Sao

Số 28-29C Khu phố Nội Hoá
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 750 926

Khách sạn Song Tỷ

Số 79/1A Khu phố Đông Chiêu
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 02 474.200

Khách sạn Thái Bình Dương

Số 2A/8A Khu phố Bình Đường
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (08) 88 961 095


Khách sạn Hồ Bình An
Khu phố Ngãi Thắng
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điệ thoại: (0650) 3 749 011

Khách sạn Thanh Trúc
Số 899/9B Khu phố Chiêu Liêu
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 711 939.

Khách sạn Tuấn Vinh
Số 23/24 Khu đô thị mới Sóng Thần
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện toại: (0650) 7 301 667

Khách sạn Phương Thảo
Số 35/27, Bình Đường 1
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 791 248

Khách sạn Thanh Nhật
Phường Dĩ An
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 736 581

Khách sạn Thanh Bình
Số 27/58 Khu phố Bình Đường 1
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 793 152