khách sạn ĐIỆN BIÊN

Danh sách khách sạn ĐIỆN BIÊN

Khách sạn Him Lam
Địa chỉ: Phường Him Lam, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3811856
3 sao

Khách sạn Công đoàn
Địa chỉ: 878, phố 3, phường Tân Thanh, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3824319
2 sao

Khách sạn Hà Nội - Điện Biên Phủ
Địa chỉ: Phố 6, phường Mường Thanh, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3825103
2 sao

Khách sạn Him Lam II

Địa chỉ: Tổ 5,  P. Sông Đà - TX Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại: 

Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: Tổ 9 - P. Na Lay - Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại:


Khách sạn ASEAN
Địa chỉ: Phố 6, phường Thanh Bình, Điện Biên
Điện thoại : 0230 3737777
2 sao

Khách sạn Xổ Số
Địa chỉ: Phố 10 – Phường Mường Thanh, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3825105
1 sao

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ : Khu Đồi Cao, Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3853719
3 sao

Khách sạn Mường Thanh
Địa chỉ: Số 25, phố 21, phường Him Lam, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3810043
4 sao
Khách sạn Lan Anh
Địa chỉ: Phường Sông Đà, TX Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3852370

Khách sạn Đức Trường
Địa chỉ: Tổ 12, P. Na Lay - TX Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3852467

Khách sạn Như Ngọc
Địa chỉ: Số 8 - tổ 4 – Phường Thanh Bình, Điện Biên
Điện thoại: 0230 3825105

Khách sạn Ruby
Địa chỉ : Số nhà 43, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Điện thoại : 0973 793793