khách sạn ĐỨC TRỌNG

Mời bạn tham khảo khách san ĐỨC TRỌNG bên dưới
Khách sạn Hoàng Gia 1
Địa chỉ : 28-32 Ngô Gia Tự, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3842254

Khách sạn Loan

Địa chỉ : 27A Thống Nhất, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3844102

Khách sạn Minh Hưng
Địa chỉ : 414 Quốc lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3647671

Khách sạn My Canh Thanh
Địa chỉ : 129 Quốc Lộ 20 Liên Nghĩa, Đức Trọng,, Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3662881 ‎

Khách sạn Toàn Mỹ
Địa chỉ : 616, Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3841897 ‎


Khách sạn Khai Hoa
Địa chỉ : 611-613, Quốc lộ 20, Khu phố 4, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3646056 ‎

Khách sạn Trung Quyền
Địa chỉ : 669 Quốc lộ 20, Khu phố 4, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3844576 ‎

Khách sạn Mai Hoa

Địa chỉ : 705 Quốc lộ 20, tt. Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3666779 ‎

Khách sạn Thiên Long

Địa chỉ : 789/10, Hoàng Văn Thụ, Khu Phố 8, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3843467 ‎

Khách sạn Nguyên Vũ
Địa chỉ : 482, Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3844226 ‎

Khách Sạn Vân Toàn

Địa chỉ : 616 Quốc lộ 20, tt. Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Điện thoại : 063 3841897 ‎