Khách sạn gần biển Nhật Lệ

Danh sách khách sạn gần biển Nhật Lệ Quảng BìnhCÁC KHÁCH SẠN DỌC BÃI BIỂN NHẬT LỆ


Sunspa Resort ****

- Địa chỉ: Bảo Ninh – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3842999/ (052) 3842555 Sài Gòn Quảng Bình ****

- Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822276/ (052) 3822404


Khách sạn Phú Quý **

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810369 Khách sạn Luxe **

- Địa chỉ: 55 Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3845959/ (0523) 3846363


Khách sạn Thanh Phúc 2**

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810999/ (052) 3810789 Khách sạn Công Đoàn**

- Địa chỉ: 185 Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822369/ (052) 3827684


Khách sạn Đại Nam

- Địa chỉ: 153 Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840105/ (052) 3840150 Khách sạn Victoria

- Địa chỉ: Bảo Ninh – TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0972315555


Khách sạn Tứ Quý

- Địa chỉ: 63 Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840776/ (052) 3829909 Khách sạn Moonlight **

- Địa chỉ: 200 Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3832832/ (052) 6256119


Khách sạn Hải Yến

- Địa chỉ: Bãi biển Quang Phú – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810011 Khách sạn Đường Sắt **

- Địa chỉ: Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3844749/ (052) 3844748


Khách sạn Ban Mai 2 **

- Địa chỉ: Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810755 – (052) 3810756/ (052) 3810757 Khách sạn Mỹ Quang

- Địa chỉ: 69 Trương Pháp – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0984013348


Khách sạn Dream

- Địa chỉ: Mỹ Cảnh – Bảo Ninh – TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3843732