Khách sạn gần Hồ Xuân Hương Đà Lạt

Danh sách khách sạn gần HỒ XUÂN HƯƠNG Đà Lạt. Khu vực này là rất hấp dẫn cho du khách

Khách sạn Dalat Plaza
Địa chỉ: 09 Lê Đại Hành, TP. Đà Lạt
Điện thoại: (063) 6252999
3 sao


Khách sạn Blue Moon
4 sao


Khách sạn Ngọc Lan
4 sao

Khách sạn Golf 3 Đà Lạt

4 saoKhách sạn Dalat Palace
5 saoKhách sạn Sài Gòn Đà Lạt
4 sao