khách sạn HÀ GIANG

Hà Giang thuộc vùng Tây Bắc có cảnh quang hùng vỹ, hệ thống khách sạn tại Hà Giang đang phát triển, mời bạn xem danh sách khách sạn tại HÀ GIANG bên dưới

khách sạn Hà Giang
khách sạn Hà Giang
khách sạn hà giang

Khách sạn HUY HOÀN
Địa chỉ: Tổ 10, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang
Điện thoại: 0219.3861.288
Số phòng: 52
2 sao

Khách sạn VIỆT TRUNG

Địa chỉ: Tổ 9, phường Minh Khai, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3886.403
Số phòng: 19
2 sao

Khách sạn HOÀNG ANH
Địa chỉ: Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3863.559
Số phòng: 39
2 sao

Khách sạn MAI LINH
Địa chỉ: Tổ 22, P. Minh Khai, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3888.585
Số phòng: 10
1 sao

Khách sạn HÀ DƯƠNG
Địa chỉ: Tổ 17, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3862.555
Số phòng: 36
1 sao

Khách sạn HOA LONG
Địa chỉ: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3886.989
Số phòng: 10
1 sao


Khách sạn CÔNG ĐOÀN
Địa chỉ: Tổ 6, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3867.057.
Số phòng: 30
1 sao

Khách sạn ĐỨC GIANG
Địa chỉ: Tổ 14, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3866.015
Số phòng: 23
1 sao

Khách sạn HẢI YẾN
Địa chỉ: Tổ 7, phường Trần Phú, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3868.457
Số phòng: 14
1 sao

Khách sạn SAO MAI
Địa chỉ: Tổ 17, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3863.019
Số phòng: 16
1 sao

Khách sạn KHÁNH HUYỀN
Địa chỉ: Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 0219.3867.009
Số phòng: 12
1 sao

Khách sạn Kiến Vàng
Địa chỉ: Số 04 đường Yết kiêu, TP Hà Giang
Điện thoại: (0219) 3 868 333 - Di động: 0915.035.03