khách sạn HẠ LONG

Hạ Long mà một địa doanh du lịch rất nổi tiếng trong và ngoài nước, hệ thống khách sạn tại Hạ Long phát triển khá mạnh mẽ, mời bạn xem danh sách khách sạn tại Hạ Long bên dưới
Khách sạn Grand Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 780
4 sao

Khách sạn Hạ Long Dream
Địa chỉ: 10 Hạ Long, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3849 009
4 sao

Khách sạn Hạ Long Pearl
Địa chỉ: Đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3640 888
4 sao

Khách sạn Hạ Long Plaza

Địa chỉ: 8 Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3845 810
4 sao

Khách sạn Heritage Hạ Long
Địa chỉ: 88 Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 888
4 sao

Khách sạn Mithrin Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hùng Thắng, Cái Dăm, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3848 090
4 sao

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long
Địa chỉ: Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3845 845/ 3844 802
4 sao

Khu biệt thự Hoàng Gia
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3848 777/ 3847 209
4 sao

Khách sạn Ánh Dương
Địa chỉ: 42 Hậu Cần, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3844 908
3 sao

Khách sạn Asean Hải Ngọc

Địa chỉ: Tổ 10, khu 3, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3845 711
3 sao

Khách sạn Bưu Điện Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3844 890
3 sao

Khách sạn Bạch Đằng

Địa chỉ: 2 Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 330/ 3847 837
3 sao

Khách sạn BMC - Thăng Long
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 38459 85/ 3849 667 
3 sao

Khách sạn Công Đoàn Hạ Long 
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3846 780/ 3844 043 
3 sao

Khách sạn Vân Hải II 
Địa chỉ: 8 Hạ Long , P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3848 834 
3 sao

Khách sạn Hoa Cương
Địa chỉ: Tổ 4, khu 4, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3640 646 
3 sao

Khách sạn Ngọc Lan 
Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long 
Điện thoại: 033. 3846372 
3 sao

Asean Halong Hotel
Địa chỉ: Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3640 027
4 sao

Khách sạn Mường Thanh
Địa chỉ: Số 7, Block 20, Khu Hùng Thắng, Hạ Long
Điện thoại:
4 sao

Khách sạn Biển Đông
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 677/ 3847 116
2 sao

Khách sạn Entity
Địa chỉ: 45 Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3848 127/ 3640 268
2 sao

Khách sạn Hà Nội - Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 445
2 sao

Khách sạn Hạ Long 3
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 316

Khách sạn Hiệp Dũng
Địa chỉ: 92B Vườn Đào, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3844 624
2 sao

Khách sạn Hoàng Hà
Địa chỉ: Đường Hậu Cần, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3844 844
2 sao

Khách sạn Thương Mại

Địa chỉ: 496 Quang Trung, Tx. Uông Bí
Điện thoại: 033. 3660 088
2 sao

Khách sạn Vân Hải
Địa chỉ: 32 Anh Đào, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 403
2 sao

Khách sạn Vườn Đào

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 427
2 sao

Khách sạn Việt Hải

Địa chỉ: 30 Anh Đào, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3844 699
2 sao

Khách sạn Suối Mơ
Địa chỉ:  Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3846 058/ 3846 381
3 sao

Khách sạn Vịnh Hạ Long
Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3845 209/ 3845 211
3 sao

Khách sạn Công Đoàn Việt Nam
Địa chỉ: Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3844 740
3 sao

Khách sạn Crown
Địa chỉ: Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3646 999
3 sao

Khách sạn Golden
Halong

Địa chỉ: KĐT Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3511 089
4 sao

Khách sạn Blue Sky
Địa chỉ: Đông Hùng Thắng, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long
Điện thoại: 033. 3647 647
3 sao