khách sạn HÀ TĨNH

Danh sách khách sạn Hà Tĩnh

Khách sạn BMC
Địa chỉ: số 02, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3899 595

Khách sạn Ngân Hà
Địa chỉ: Số 158, Trần Phú, TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3854 931 – 3 698688

Khách sạn White Palace
Địa chỉ: số 139, Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3686 888

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: Số 9, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3856 825

Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: Số 15, Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3856 996

Khách sạn Sailing Tower

Địa chỉ: Số 02, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3686 778

Khách sạn New Star
Địa chỉ: Nam Cầu Phủ, Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3686 868

Khách sạn Hương Sen
Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Tất Thành, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3857 400


Khách sạn Thiên Phú
Địa chỉ: Xóm mới, Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3885 321

Khách sạn Đông Á
Địa chỉ: Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3897 666

Khách sạn Thái Lan
Địa chỉ: Số 452, Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3887 878

Khách sạn Đại Bàng I
Địa chỉ: Khối phố 4, Đại Nài, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3887 887

Khách sạn Tân Giang
Địa chỉ: Số 25, Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3855 563

Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3858 769

Khách sạn Hoàng Ngân II

Địa chỉ: Xóm Mới, Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3887 888