khách sạn HẢI DƯƠNG

Danh sách khách sạn tại Hải Dương
Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ : 139 Ngô Quyền, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 6251391

Khách sạn Nam Cường

Địa chỉ : Số 10 đại lộ 30-10, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3894888

Khách sạn Thanh Đông

Địa chỉ : Km1, Nguyễn Lương Bằng, Tp Hải Dương
Điện thoại : 0320 3891450

Khách sạn Hoàng Nguyên
Địa chỉ : 444 Nguyễn Lương Bằng, Tp Hải Dương
Điện thoại : 0320 3892478

Khách sạn Tân Hương

Địa chỉ : Số 1 Đền Thánh, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3843546

Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ : 8/3 Đền Thánh, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3850723
2 sao

Khách sạn Hương Nguyên

Địa chỉ : 555 Bến Hàn, Tp Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại : 0320 3844555
Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ : 9 Ngô Thì Nhậm, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3842842

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ : 5 Đoàn Kết, Tp Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại : 0320 3855569

Khách sạn Asean
Địa chỉ : 168 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3857533

Khách sạn Phương Đông

Địa chỉ: Km4 đường Nguyễn Lương Bằng, Hải Dương
Điện thoại : 0320 3892223

Khách sạn Tùng Lâm
Địa chỉ : Quốc lộ 5, Tp Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại : 0320 3859030

Khách sạn Hải Khánh
Địa chỉ : 100 đường Hàm Nghi, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3553888

Khách sạn Đồng Xanh
Địa chỉ : 101 Nguyễn Hữu Cầu, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3845090

Khách sạn Tiến Thành
Địa chỉ : 364 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3898838

Khách sạn Duy Anh
Địa chỉ : 19 Vũ Văn Dũng, Tp Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại : 0320 3858999

Khách sạn Hoa HỒng
Địa chỉ : 6 Hồng Quang, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3854564

Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ : Số 1 Đoàn Kết, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3855859

Khách sạn Phương Anh

Địa chỉ : 18.1.3 Tây Nam Cường, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3832832

Khách sạn Kim Sơn
Địa chỉ : Số 7 Đoàn Kết, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0320 3851999