khách sạn HỒ TRÀM

Danh sách khách sạn tại Hồ Tràm

Khách sạn Vên Vên
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, H.Xuyên Mộc, Vũng Tàu
Khu vực Hồ Tràm
Điện thoại:
2 sao

Khách sạn Hoàng Chánh Trí
Địa chỉ: 100 Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Vũng Tàu
Khu vực Hồ Tràm
Điện thoại:
2 sao