khách sạn HÒA BÌNH

Danh sách khách sạn tại Hòa Bình
Khách sạn 3HG
Địa chỉ : 118 Đường Chi Lăng, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3868999

Khách sạn Phú Gia
Địa chỉ : Đường Lê Thánh Tông, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 6255999

Khách sạn VSTAR

Địa chỉ : Tổ 18, Phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3888688

Khách sạn AP Plaza

Địa chỉ : Tổ 5, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3898888

Khách sạn Hòa Bình 2
Địa chỉ : 160 An Dương Vương, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3564723

Khách sạn Dạ Hợp
Địa chỉ : 24 Đinh Tiên Hoàng, Hữu Nghị, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3854926

Khách sạn Đà Giang
Địa chỉ : 185 Cù Chính Lan, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3852985

Khách sạn Đồng Lợi
Địa chỉ : 46 Chi Lăng, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 6257007

Khách sạn Sức Sống Mới
Địa chỉ : 18 Cù Chính Lan, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3600148

Khách sạn Hồ Ngọc

Địa chỉ : Quốc lộ 6, phường Trung Minh, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3841234

Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ : 367 An Dương Vương, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0218 3852051

Khách sạn Á Châu
Địa chỉ : Xóm Ngọc, phường Trung Minh, TP. Hòa Bình
Điện thoại : 0947 066955