khách sạn HỒNG NGƯ

Hồng Ngư là một thị xã thuộc tỉnh Đồng Tháp, mời bạn xem danh sách khách sạn Hồng Ngư bên dưới

Khách sạn Khánh Hồng
Địa chỉ: 73, đường Nguyễn Trãi, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3838702
(đủ tiêu chuẩn)
Tổng số phòng: 16

Khách sạn Ngọc Thạnh

Địa chỉ: 65 – 67, Lê Hồng Phong, thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 067.3563466 - Fax: 067.3839633
1 sao
Tổng số phòng: 27

Khách sạn Tuyết Bình
Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 067.3837272
1 sao
Tổng số phòng: 14

Khách sạn Quốc Kiệt
Địa chỉ: đường Lê Thị Hồng Gấm, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 067.3508080
1 sao
Tổng số phòng: 15

Khách sạn Minh Ngọc
Địa chỉ: 06, đường Trương Định, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3837402
(đủ tiêu chuẩn)
Tổng số phòng: 19

Khách sạn Hồng Ngân 1
Địa chỉ: 84, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 067.3837790
1 sao
Tổng số phòng: 18
Các dịch vụ chính: 1 phòng họp (20 ghế)

Khách sạn Hồng Ngân 2

Địa chỉ: 84, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 067.3839 370
1 sao
Tổng số phòng: 11


Khách sạn Hữu Hạnh
Địa chỉ: 152, đường Trần Hưng Đạo, phường An Thanh, thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 0977392929
1 sao
Tổng số phòng: 20