khách sạn LAI CHÂU

Danh sách khách sạn Lai Châu

Khách sạn Hồng Ngọc Lai Châu
Địa chỉ : Tổ 2, phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0231 3792468

Khách sạn Kiều Trinh Lai Châu
Địa chỉ : Tổ 6, phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0968 168169

Khách sạn Mường Thanh Lai Châu
Địa chỉ : Đường Lê Duẩn, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0231 3790888


Khách sạn Tây Bắc
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875879

Khách sạn Anh Huân
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875337

Khách sạn Tam Đường

Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0231 3876293


Nhà khách Hương Phong (Nhà khách UBND Tỉnh)
Địa chỉ : Đại lộ Lê Lợi, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0231 3791111

Khách sạn Phương Thanh
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, TP. Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875235