khách sạn LẠNG SƠN

Danh sách khách sạn Lạng Sơn

Khách sạn DIAMOND Lạng Sơn
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 836 888 DĐ:0913 285 866

Khách sạn Kim Sơn
Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 378 3870 899 3871 722

Khách sạn Đông Kinh

Địa chỉ: Số 2 Phai Vệ TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 166

Khách sạn Hoa Sim

Địa chỉ: Số 2 Hoàng Văn Thụ TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3812 008

Khách sạn Mẫu Sơn
Địa chỉ: 125 Trần Đăng Ninh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3876 818

Khách sạn Kỳ Lừa

Địa chỉ: 208 Trần Đăng Ninh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 020

Khách sạn Bích Hưng

Địa chỉ: Số 39 Lê Đại Hành, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 736

Khách sạn Hoàng Đạt
Địa chỉ: Số 2 ngõ 1 Đường Phai Vệ, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3871 177

Khách sạn Anh Đào
Địa chỉ: Số 2 Đường Nhị Thanh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 543

Khách sạn Bên Hồ
Địa chỉ: 4 ngõ 3 đường Lê Hồng Phong, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3710 187

Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ: 127 Trần Đăng Ninh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 807

Khách sạn Hoa Phượng
Địa chỉ: 92 Trần Đăng Ninh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3871 233


Khách sạn Dreams
Địa chỉ: 66 Lê Đại Hành, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3879 888

Khách sạn Hoa Biển

Địa chỉ: 99B Phai Vệ TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3717 360

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: 57 Phai Vệ TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3716 110

Khách sạn Vạn Xuân
Địa chỉ: 140 Trần Đăng Ninh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3710 440

Khách sạn Hoàng Đạt

Địa chỉ: 351 Bà Triệu TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3871 177

Khách sạn Hoàng Sơn Hải

Địa chỉ: 57 Tam Thanh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3710 479

Khách sạn Phú Quý

Địa chỉ: 132 Phai Vệ TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3718 888

Khách sạn Hoàng Vũ

Địa chỉ: 253 Lê Lợi TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 004

Khách sạn Nam Ninh
Địa chỉ: 40 Ngô Gia Tự TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3717 696

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: 22 Lê Đại Hành TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3871 366

Khách sạn du lịch Công Đoàn
Địa chỉ: 76 Lê Hồng Phong TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3870 035

Khách sạn Đăng Ninh
Địa chỉ: 240 Trần Đăng Ninh TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 387 3738

Khách sạn Suối Ngọc

Địa chỉ: Đường Bến Bắc TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 025 3710 389