Khách sạn Lấp Vò

Lấp Vò là một huyện của tỉnh Đồng Tháp, mời bạn xem danh sách khách sạn Lấp Vò bên dưới

Khách sạn Giàu Sang
Địa chỉ: ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
Điện thoại: 067.3843498
1 sao
Tổng số phòng: 14

Nhà nghỉ Kim Hà

Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3843512
Nhà nghỉ Bảy Thuận
Địa chỉ : Đường 3 tháng 2, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3845217

Nhà nghỉ Ngọc Loan
Địa chỉ : Đường 3 tháng 2, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3846454