Khách sạn Long Hải

Danh sách khách sạn tại Long Hải

Khách sạn Long Hải
Địa chỉ: Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 868 010
2 sao

Khách sạn Gold Stars
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, Long Hải, Bà Rịa – VũngTàu
Điện thoại : (064) 3 843 979 / 0937 34 34 29
2 sao

Khách sạn Rạng Đông
Địa chỉ Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại (064) 3 868 356

Đoàn An Điều Dưỡng 298
Địa chỉ: Thị trấn Long Hải, H. Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại:  (064) 6 289 128  Nhà hàng (064) 6 289 138


Khách sạn Công đoàn Đồng Nai
Địa chỉ: Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3868 312 / Fax: (064) 3 843 202


Khách sạn Hương Biển
Địa chỉ: Ấp Hải Phong, Tt.Long Hải, H.Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại:

Khách sạn Xanh Long Hải
Địa chỉ: Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 863 169

Khách sạn Quang Minh
Địa chỉ: 19A/4 Tổ 4 Ấp Phước Bình, X.Phước Tỉnh, H.Long Điền
Điện thoại: (064) 3 673 655